Investiční projekty, revize plynových a tlakových zařízení

 Projektová
činnost 
 Revize
plynových zařízení 
 Revize
tlakových zařízení 
 Konzultace
a poradenská činnost 
 Kontakty   
Co nabízíme:

Revize tlakových zařízení

 • provádění stavebních a prvních tlakových zkoušek
  • tlakových nádob topených a netopených
  • parních kotlů 1. až 4. třídy
 • provádění revizí , zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek
  • tlakových nádob topených a netopených
  • parních kotlů 1. až 4. třídy

Konzultace a poradenská činnost

 • konzultace technologických projektů
 • konzultace a posouzení stavu a provozu
  • kotelen
  • výměníkových stanic
  • zařízení tepelného hospodářství

Projektová činnost

 • technologické projekty
 • plynové rozvody
 • regulační stanice plynu
 • kotelny
 • úpravny vody
 • výměníkové stanice
 • bytové rozvody

Revize plynových zařízení

 • revize rozvodů plynu
 • domovních plynovodů
 • plynových spotřebičů
 • redukčních stanic
Lascort s.r.o., Sportovní 501, 28201 Český Brod
Velice se omlouváme,
z technických důvodů
byla činnost divize InPro
společnosti Lascort s.r.o.
pozastavena.