Investiční projekty, revize plynových a tlakových zařízení

 Projektová
činnost 
 Revize
plynových zařízení 
 Revize
tlakových zařízení 
 Konzultace
a poradenská činnost 
 Kontakty   

Projektová činnost

 • technologické projekty
 • plynové rozvody
 • regulační stanice plynu
 • kotelny
 • úpravny vody
 • výměníkové stanice
 • bytové rozvody

Nabízíme zpracování projektové dokumentace technologických projektů, plynových rozvodů, regulačních stanic plynu, kotelen, úpraven vody pro kotelny, výměníkových stanic a bytových rozvodů v rozsahu:
 • studií
 • projektů pro stavební povolení
 • prováděcích projektů
 • technologických projektů
 • vyhodnocení a posudky
Lascort s.r.o., Sportovní 501, 28201 Český Brod
Velice se omlouváme,
z technických důvodů
byla činnost divize InPro
společnosti Lascort s.r.o.
pozastavena.