Investiční projekty, revize plynových a tlakových zařízení

 Projektová
činnost 
 Revize
plynových zařízení 
 Revize
tlakových zařízení 
 Konzultace
a poradenská činnost 
 Kontakty   

Revize plynových zařízení

Osvědčení ev. č. 4259/6/11/PZ-R-e,f,g

provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení v rozsahu:

 • E:  zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynu, regulační stanice plynu
  médium: zemní plyn
 • F:  zařízení pro rozvod plynů
  • domovní plynovody na plynná paliva
   materiál: ocel. měď, PE
   médium: zemní plyn
  • průmyslové plynovody
   materiál: ocel. měď, PE
   médium: plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsi
 • G:  zařízení pro spotřebu plynů spalováním
  • spotřebiče s výkonem do 50 kW
  • kotle, pece a průmyslová tepelná zařízení s výkonem 50 kW a více
  médium: zemní plyn

Kontroly a revize odběrných plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.

Každé odběrné plynové zařízení (rozvod plynu, sporák, karma, topidlo, kotel) podléhá dle zákona pravidelným kontrolám a revizím plynu.

První revizi odběrného plynového zařízení je třeba provést před uvedením zařízení do provozu (a to i po rekonstrukci).

Další kontroly musí být provedeny 1x ročně a 1x za 3 roky musí být provedena provozní revize.

Při provádění revize od nás obdržíte tyto služby:

 • tlakovou zkoušku - zkoušku těsnosti a pevnosti odběrného plynového zařízení.
 • kontrolu rozvodu plynu
 • kontrolu připojení spotřebiče
 • kontrolu všech písemných podkladů pro rozvod plynu a plynospotřebiče
 • protokol s výsledky tlakové zkoušky
 • protokol s výsledky revize

Lascort s.r.o., Sportovní 501, 28201 Český Brod
Velice se omlouváme,
z technických důvodů
byla činnost divize InPro
společnosti Lascort s.r.o.
pozastavena.