Investiční projekty, revize plynových a tlakových zařízení

 Projektová
činnost 
 Revize
plynových zařízení 
 Revize
tlakových zařízení 
 Konzultace
a poradenská činnost 
 Kontakty   

Revize tlakových zařízení

Osvědčení ev. č. 1277/6/11/TZ-R-NA,PK1,HK2

provádění stavebních a prvních tlakových zkoušek tlakových zařízení v rozsahu:

  • NA:  tlakové nádoby stabilní skupiny A, B - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
  • PK1:  parní kotle 1. třídy s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h (zahrnuje všechny nižší třídy parních kotlů)
  • HK1:  parní kotle 2. třídy s tepelným výkonem nad 35 MW (zahrnuje všechny nižší třídy horkovodních kotlů)

Osvědčení ev. č. 1277/6/11/TZ-R-NA,PK1,HK2

provádění revizí, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných tlakových zařízení:

  • NA:  tlakové nádoby stabilní skupiny A, B - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
  • PK1:  parní kotle 1. třídy s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h (zahrnuje všechny nižší třídy parních kotlů)
  • HK1:  parní kotle 2. třídy s tepelným výkonem nad 35 MW (zahrnuje všechny nižší třídy horkovodních kotlů)

Lascort s.r.o., Sportovní 501, 28201 Český Brod
Velice se omlouváme,
z technických důvodů
byla činnost divize InPro
společnosti Lascort s.r.o.
pozastavena.